ban-quan-ly-khu-kinh-te-ban-giao-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-cum-cong-nghiep-dak-la-cho-ubnd-huyen-dak-ha

Ban quản lý Khu kinh tế bàn giao công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp Đăk La cho UBND huyện Đăk Hà

Ban quản lý Khu kinh tế bàn giao công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp Đăk La cho UBND huyện Đăk Hà

Article

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Đăk La theo đúng Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế đã đề xuất bàn giao Cụm công nghiệp Đăk La về cho UBND huyện Đăk Hà quản lý, được Lãnh đạo tỉnh thống nhất và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc chuyển Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà về địa phương thực hiện.

Ngày 28/9/2021, tại Hội trường UBND huyện Đăk Hà, Ban quản lý Khu kinh tế đã tiến hành bàn giao Cụm công nghiệp Đăk La cho UBND huyện Đăk Hà quản lý.

Cụm công nghiệp Đăk La với qui mô 73,78 ha, đã thành lập giai đoạn 1: 50 ha, cách TP Kon Tum khoảng 10 km, có vị trí thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. Thời gian qua, mặc dù nguồn vốn ngân sách bố trí để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp còn hạn chế nhưng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế đã đầu tư hoàn thiện một số tuyến đường giao thông tại Cụm công nghiệp với tổng chiều dài khoảng 2,4 km, nhà máy xử lý nước thải tập trung, quy mô 500m3/ngày,đêm, hệ thống điện phục vụ sản xuất,...

Ban quản lý Khu kinh tế đã thu hút được 09 dự án đầu tư, trong đó có 04 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 01 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 156 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 10 ha, 04 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các doanh nghiệp chủ yếu sản xuất chế biến nông lâm sản (ván lạng, viên nén, trái cây) và sản xuất vật liệu xây dựng,...

 Lãnh đạo BQLKKT và UBND huyện Đăk Hà giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà phối hợp với Công ty ĐTPTHT KKT và các phòng chuyên môn của Ban quản lý Khu kinh tế kiểm tra, tiếp nhận đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

Kể từ ngày 01/10/2021, công tác quản lý nhà nước Cụm công nghiệp Đăk La do UBND huyện Đăk Hà quản lý. Ban quản lý Khu kinh tế chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Phòng KHTH

Top page Desktop