ban-quan-ly-khu-kinh-te-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2019

Ban quản lý Khu kinh tế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ban quản lý Khu kinh tế sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Article

Ngày 24/7, Ban quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban quản lý; lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Ban quản lý. Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị.

Theo báo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, tập thể lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát Chương trình đề ra; chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ và các nhiệm vụ mới phát sinh được Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện.

Các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế; xây dựng chương trình công tác cụ thể của phòng, đơn vị và phân công công chức chỉ đạo, thực hiện đảm bảo tiến độ, các nhiệm vụ đề ra.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc 03 lĩnh vực đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả nhất định; công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ đã và đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai thực hiện;

Rà soát, khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá QSD đất tạo vốn thực hiện đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Rà soát nhiệm vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, điều động bố trí CBCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: Tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm so với yêu cầu nhiệm vụ; Công tác giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai dự án của các nhà đầu tư chưa chặt chẽ, thường xuyên; công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu, cụm công nghiệp chưa hiệu quả.

Hội nghị đề ra một số nhiệm trong 6 tháng cuối năm 2019 như: Tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Kế hoạch về triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp (KCN Hòa Bình giai đoạn 2) để khai thác quỹ đất, tạo vốn thực hiện dự án đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư vào KCN. Đề xuất giải pháp thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được bố trí vốn, đảm bảo kế hoạch giải ngân (Dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN sao Mai); hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Đăk La. Triển khai lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nạo vét lòng hồ Lạc Long Quân và Âu Cơ.

- Đề xuất tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án triển khai thực hiện đối với Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC; quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu và các khu, cụm công nghiệp.

N.H

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop