ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-tham-gia-hoat-dong-huong-ung-“thang-nhan-dao”-nam-2024

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham gia hoạt động hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2024

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tham gia hoạt động hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2024

Article

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức cho công chức, viên chức, lao động, đoàn viên cơ quan tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nhân đạo của tỉnh với tổng số tiền là 2.591.000 đồng (Hai triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng). Đây là hoạt động thể hiện truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết dân tộc; là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trợ giúp các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề năm 2024“Hành trình nhân đạo – Trao nhận yêu thương”, Tháng nhân đạo năm 2024 đã lan tỏa lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, đề cao trách nhiệm và tôn vinh các tổ chức, tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân trong thực hiện các hoạt động nhân đạo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, thu hút được các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động nhân đạo. Theo kết quả số liệu của Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum: Tại lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2024, toàn tỉnh Kon Tum đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân với tổng số tiền: 1.222.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu đồng); các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị đã  ủng hộ qua tài khoản của Hội Chữ thập đỏ tỉnh với số tiền: 69.091.000 đồng (Sáu mươi chín triệu không trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop