ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-khen-thuong-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Article

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2024, sau buổi chào cờ đầu tuần thứ 19, tháng 5-2024. Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho 01 tập thể (Chi bộ Kế hoạch Tổng hợp) và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể (Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, Phòng Quản lý Đầu tư) và 11 cá nhân có thành xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023.

Việc biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích là hoạt động thiết thực, nhằm khích lệ, động viên tinh thần cho các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời làm động lực cho các tập thể, cá nhân khác phấn đấu vì  nhiệm vụ chung của cơ quan.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop