bang-don-gia-cho-thue-dat-tra-tien-hang-nam-tra-tien-mot-lan-tai-khu-kinh-te-kcn-ccn-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Bảng đơn giá cho thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần tại Khu kinh tế, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bảng đơn giá cho thuê đất trả tiền hàng năm, trả tiền một lần tại Khu kinh tế, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 

 

 

2. Tại các Khu Công nghiệp, Cụm Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Top page Desktop