chan-chinh-xu-ly-cac-hanh-vi-tieu-cuc-lien-quan-hoat-dong-xuat-khau-nhap-khau-thong-quan-hang-hoa-tai-cac-cua-khau

Chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.

Chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.

Article

Ngày 7/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký văn bản số 3349/UBND-NC về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi “làm luật”, thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh trái quy định của pháp luật.

Các đơn vị tiến hành niêm yết, thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, thư điện tử của Tổ Công tác liên ngành Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các lực lượng chức năng làm việc khu vực cửa khẩu; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa, quản lý phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu;

Vận động Nhân dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, phản ánh, tố giác các đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, “làm luật” trong khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 3251/KH-BCĐ389 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn nội địa.

Tô Cao Sơn - BQLCK quốc tế Bờ Y

Top page Desktop