chinh-phu-lao-mo-lai-tat-ca-cac-cua-khau-dia-phuong-va-cua-khau-truyen-thong

Chính phủ Lào mở lại tất cả các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống

Chính phủ Lào mở lại tất cả các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống

Article

Theo truyền thông Lào, sau hơn 3 năm đóng cửa tất cả các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống nhằm phòng chống dịch Covid-19 tính từ đầu năm 2020, ngày 29/8/2022 Chính phủ Lào cho phép mở lại tất cả các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống nhằm tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới thuận tiện trong việc đi lại, đồng thời yêu cầu quản lý hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu cũng như hoạt động xuất nhập khẩu trái pháp luật.

Theo đó, căn cứ vào Thông báo số 91 của Văn phòng Chính phủ ngày 22/8/2022, ngày 29/8/2022 Bộ Ngoại giao ra thông báo số 2982 về việc: Chính phủ đồng ý cho phép các tỉnh mở lại các cửa khẩu địa phương và các cửa khẩu truyền thống trong phạm vi thẩm quyền của địa phương. Các tỉnh được yêu cầu phải đề ra biện pháp quản lý và kiểm tra chặt chẽ nhằm không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu và nhập khẩu hàng hóa trái pháp luật.

Trước tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu giảm bớt và tỉ lệ tiêm chủng vaccine trong nước tăng cao, từ ngày 9/5/2022 Chính phủ Lào cũng đã cho phép mở lại các cửa khẩu quốc tế nhằm tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu và thu hút khách du lịch vào Lào để góp phần phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Tô Cao Sơn - Văn phòng BQL Cửa khẩu

Top page Desktop