chu-tich-ubnd-tinh-doi-thoai-voi-cong-nhan-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-tinh-kon-tum-nam-2023

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023

Article

Sáng 24/11, đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023

Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và có 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 275.000 công nhân, viên chức và người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại

Công chức, viên chức, người lao động trao đổi tại Hội nghị

Tại buổi đối thoại, công chức, viên chức, người lao động thẳng thắn trao đổi, nêu 33 ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Khó khăn, vướng mắc về đời sống, việc làm, thu nhập, nhà ở của công nhân lao động; Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động; Việc giải quyết các thủ tục hành chính, về chế độ BHXH, BHYT, giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự; Việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 24/4/2008 về thực hiện và Kế hoạch 54-KH/TU ngày 08/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình đã tổng hợp, trả lời đầy đủ, trọng tâm, dễ hiểu các vấn đề công nhân, viên chức, người lao động đề xuất, kiến nghị, trao đổi tại Hội nghị.

Trong những năm qua, được sự quan tâm sâu của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; đặc biệt là các cấp công đoàn, các doanh nghiệp đã triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; các hoạt động cải thiện điều kiện nhà ở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động trong các doanh nghiệp được quan tâm. Bên cạnh đó, việc triển khai một số Chương trình, hoạt động thiết thực hiệu quả như: “Tết sum vầy”, “Chung tay góp tết với công nhân lao động nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Tháng công nhân”,... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để công nhân, viên chức, người lao động ổn định cuộc sống và phát triển.

Các lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh luôn phát huy vai trò tích cực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực, quan trọng của công nhân, người lao động, các tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao những ý kiến và khẳng định đây là những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến của công nhân, viên chức và người lao động và ý kiến giải đáp của lãnh đạo tỉnh, sở ngành tại Hội nghị. Trên cơ sở đó, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động.

Đối với những nội dung mà công nhân, viên chức và người lao động đặt ra nhưng chưa được giải đáp tại Hội nghị, đồng chí đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, gửi đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan để trả lời trực tiếp bằng văn bản cho các tổ chức công đoàn tỉnh (qua Liên đoàn Lao động tỉnh).

Để tiếp tục tạo điều kiện và phát huy tốt vai trò của công nhân, viên chức và người lao động, đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn các cấp; các đơn vị, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các hội nghị đối thoại để cán bộ, đoàn viên, người lao động có cơ hội bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên công đoàn.

Đồng chí bày tỏ mong muốn toàn thể công nhân, viên chức, người lao động lao động và đại điện cán bộ công đoàn chuyên trách của các đơn vị, doanh nghiệp chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ quan mình đang làm việc, trước hết là phải đảm bảo sức khỏe, vật chất và tinh thần, tăng cường thêm các kỹ năng và kiến thức cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình; Tăng cường tính chuyên nghiệp. Đồng thời, thông qua tổ chức công đoàn, tiếp tục có những đề xuất, kiến nghị đối với các cấp, các ngành về cơ chế, chính sách và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop