doan-giam-sat-cua-hdnd-tinh-thuong-truc-hdnd-tinh-da-co-buoi-lam-viec-voi-ubnd-tinh-cac-co-quan-lien-quan

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan

Article

Chiều ngày 28/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và các địa phương về kết quả giám sát các chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Buổi làm việc được truyền trực tiếp đến điểm cầu các huyện, thành phố.

Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên của Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh. Dự tại điểm cầu các địa phương, có đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo liên quan đến chuyên đề giám sát.

Quang cảnh buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát thông báo tóm tắc các dự thảo báo cáo kết quả các chuyên đề: Việc triển khai công tác đào tạo nghề; Tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình đầu tư công được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; Công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, các khu công nghệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

Qua làm việc trực tiếp với 14 đơn vị về triển khai công tác đào tạo nghề, hiện nay trên địa bàn tỉnh ngoài đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thì công tác đào tạo nghề ở các trình độ còn lại hiện nay thực hiện theo các Chương trình MTQG, kế thừa từ kết quả đào tạo lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động (tỷ lệ người học nghề có việc làm hoặc việc làm cũ nhưng tăng thu nhập hơn chiếm tỷ lệ khá cao 96,1%); đồng thời thúc đẩy nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 2025.

Về tình hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình đầu tư công được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Qua giám sát thực tế, trong tổng số 20 công trình, dự án thuộc đối tượng giám sát, có 20 công trình, dự án đều phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổng diện tích cần thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của 20 dự án là 812,92ha. Đến nay đã có 19/20 dự án được phê duyệt, 01 dự án chưa được phê duyệt. Đã tổ chức thi công 18/19 dự án, 01 dự án tạm dừng, trong đó có 02 dự án đã hoàn thành và quyết toán đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Về công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động của khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 74,5ha/150ha KCN Sao Mai, hiện còn 75,5ha chưa hoàn thành; đối với các CCN, hiện có 5/8 CCN đang hoạt động đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tỷ lệ 100%. Triển khai xây dựng 44 công trình, dự án tại các KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được triển khai thực hiện. Đã thu hút được 104 dự án đầu tư tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các KCN; 43 dự án của các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư tại các CCN với tổng diện tích đất đã cho thuê tại các CCN là 857,910.2m2 (khoảng 85,7ha). Hầu hết các dự án đầu tư trên địa bàn KKT, các KCN đều được thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường trước khi đưa dự án vào hoạt động chính thức; các KCN Sao Mai, Hòa Bình đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Qua giám sát các chuyên đề trên, việc triển khai thực hiện còn một số tồn tại hạn chế, như: Nghề đào tạo ở cấp huyện nhìn chung chưa đảm bảo theo các định hướng chung của tỉnh, ngành nghề chủ lực của huyện; công tác liên kết đào tạo với các cơ sở GDNN ngoài tỉnh còn hạn chế; Một số chủ đầu tư còn chậm trễ trong việc lập thủ tục, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt; công tác khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, thiết kế lập dự án của một số chủ đầu tư chưa sát với thực tế; Công tác nắm bắt tình hình kết quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong KKT, KCN, CCN chưa đầy đủ; Quỹ đất lớn nhưng chưa thể thu hút đầu tư gây lãng phí nguồn lực về đất đai...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ra những khó khăn vướng mắc đối với các nội dung giám sát, như: Giải phóng mặt bằng, cơ chế thực hiện, bố trí vốn... Đồng thời tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã nêu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ những khó khăn vướng mắc, nhất là là những quy định, những thủ tục cơ chế của Trung ương và điều kiện của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo kịp thời hơn nữa nhằm giải quyết tháo gỡ những hạn chế qua đợt giám sát...

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop