ke-hoach-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2018

Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Article

Nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Nội dung Kế hoạch:

I. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Tổ chức chiến dịch:

1.1. Tuyên tryền, phổ biến, quán triệt nội Công văn số 4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT; vận động, giáo dục CBCCVC và người lao động nâng cao nhận thức về BVMT như tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất rắn chất gây ô nhiễm môi trường, thường xuyên làm vệ sinh các hệ thống công trình vệ sinh nơi công cộng; nạo vét cống rãnh thoát nước ở những nơi thường xuyên ngập úng, những điểm thường xuyên sạt lở gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường trong KKT CKQT Bờ Y.

1.2. Thực hiện vệ sinh theo quy định tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc. Thu gom rác thải, chất thải; cắt tỉa cây xanh, chăm sóc cây xanh; làm vệ sinh sạch sẽ khu nhà cầu, bồn cầu, khu hành lang, khu nhà để xe hoặc nơi tập trung đông người qua lại hoặc giao dịch công tác như trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế, không để gây ô nhiễm làm ảnh hưởng sức khỏe con người, đến chất lượng công việc.  

2. Triển khai một số hoạt động cụ thể:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để triển khai một số chương trình BVMT như sau:

2.1. Tập trung BVMT tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế bảo đảm tốt công tác chăm sóc, trồng mới cây xanh, bồn cảnh, vệ sinh và nạo vét bùn đất chảy tràn tại các trục đường trong Khu kinh tế CKQT Bờ Y. Xử lý chất thải, rác thải đúng nơi quy định; phân công trách nhiệm cho từng tổ sản xuất hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao hàng tháng.

2.2. Các Phòng, đơn vị trực thuộc: Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh công sở, nơi làm việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng chất tẩy rửa đúng tiêu chuẩn, an toàn theo quy định.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian: Tổ chức thực hiện hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 từ nay đến hết ngày 30/9/2018.

2. Hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục CBCCVC và các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về BVMT; tạo dư luận và áp lực xã hội lên những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật BVMT; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu; hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu thiên nhiên có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức thực hiện làm sạch cơ quan công sở nơi làm việc, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải... nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch đẹp. Phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại trụ sở làm việc tại các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp trong các KCN, KKT;

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm: Trụ sở chính Ban quản lý Khu kinh tế; Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.1. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

Tích cực thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở chủ các doanh nghiệp, các chủ

cơ sở sản xuất, CBCCVC tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Chiến dịch và phát động phong trào BVMT trong khu vực của doanh nghiệp; đảm bảo môi trường tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn KKTCK Quốc tế Bờ Y và KCN Hòa Bình xanh, sạch, đẹp.

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 theo quy định.

1.2. Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế:

Tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa, chăm sóc trồng mới cây xanh, khơi thông cống rãnh tại một số tuyến đường trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y được giao quản lý; tổ chức hốt dọn các điểm đất đá tràn xuống lòng đường; quản lý, vận hành tốt nhà máy cấp nước trên địa bàn KKTCK đảm bảo nguồn nước sạch, chất lượng, cung cấp kịp thời đến các hộ dùng nước.

1.3. Ban quản lý CKQT Bờ Y:

Tiến hành vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại Trụ sở chính Ban quản lý Khu kinh tế và Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y; thời gian thực hiện đến hết ngày 30/9/2018.

Nội dung khẩu hiệu băng rôn: “Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”.

1.4. Các phòng, đơn vị trực thuộc khác: Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh công sở, nơi làm việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop