lich-trinh-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-vung-tay-nguyen-lan-thu-i-tai-tinh-kon-tum-nam-2023

Lịch trình các hoạt động Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023

Lịch trình các hoạt động Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023

Article

Từ ngày 29/11 đến ngày 1/12/2023, tỉnh Kon Tum vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) chọn là địa phương đăng cai tổ chức Ngày hội VH, TT&DL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023. Lịch trình cụ thể như sau:

Từ ngày 29/11 - 01/12

Duy trì các không gian trưng bày, giới thiệu:

Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương

Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”

Trưng bày ảnh nghệ thuật về sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc khu vực Tây Nguyên, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Gian trại thông tin quảng bá và xúc tiến du lịch Kon Tum

Ngày 28 tháng 11 năm 2023:

Đón tiếp đại biểu và các đoàn

- Cá đoàn nhận địa điểm và tổ chức trang trí gian trại trưng bày

- Hợp luyện chương trình Lễ khai mạc

Chỉ dẫn địa điểm, bàn giao không gian văn hóa cho các tỉnh, các huyện; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Vụ Văn hóa dân tộc; không gian trưng bày,giới thiệu quảng bá du lịch và sản phẩm OCOP tiêu biểu

Họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu các môn thi thể thao và Tập huấn trọng tài các môn thi

Địa điểm: Nhà Văn hoá thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum.

Họp Hội đồng nghệ thuật đánh giá các hoạt động văn hóa

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum.

Tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Ngày hội

Ngày 29 tháng 11 năm 2023:

Khai mạc chung các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội.

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum

Trình diễn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc (theo thứ tự gắp thăm của các tỉnh).

- Địa điểm: Trước không gian trưng mày của mỗi tỉnh

Chuẩn bị chương trình Lễ khai mạc Ngày hội.

Đại biểu được mời dự tiệc chiêu đãi tại nhà hàng Indochine (Đ/c số 30 Bạch Đằng, TP Kon Tum).

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023

- Địa điểm: Quảng trường 16/3, TP Kon tum

Tổ chức thi đấu và trao huy chương các môn thể thao (theo lịch của Cục Thể dục thể thao)

Địa điểm: Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum

Ngày 30 tháng 11 năm 2023:

Hội đồng nghệ thuật chấm điểm trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống đặc trưng của mỗi địa phương

Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc theo thứ tự bốc thăm.

- Địa điểm: Quảng trường 16/3, TP Kon tum

Tổ chức thi đấu và trao huy chương các môn thể thao (theo lịch của Cục Thể dục thể thao)

Địa điểm: Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum

Ngày 01 tháng 12 năm 2023:

Hội đồng nghệ thuật đánh giá không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của 05 tỉnh

Lắp ghép, chạy chương trình Lễ Bế mạc Ngày hội

Hoạt động tham quan du lịch tại các địa điểm: Măng Đen, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Ngọc Hồi, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum: Nhà ngục Kon Tum, Nhà thờ Gỗ, Cầu treo Kon K’lor, làng du lịch cộng đồng Kon K’tu…

Lễ Bế mạc - tổng kết Ngày hội

Tổ chức thi đấu và trao huy chương các môn thể thao (theo lịch của Cục Thể dục thể thao)

Địa điểm: Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop