nhieu-hoat-dong-dien-ra-trong-ngay-sach-va-van-hoa-doc-tinh-kon-tum-lan-thu-2-nam-2023

Nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày sách và Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023

Nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày sách và Văn hóa đọc tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023

Article

Triển khai Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Kế hoạch số 339/KH- BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc; Văn bản số 520/UBND-KGVX ngày 02/03/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

          Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động như:

          1. Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề:  “Sách: Nhận thức- Đổi mới- Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

          - Nội dung: Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023 gắn với Hội thi trưng bày không gian sách nghệ thuật.

          - Thời gian khai mạc: 01 buổi, Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17/4/2023 (thứ Hai).

          - Địa điểm: Nhà Văn hóa- Thể thao huyện Ngọc Hồi, 45 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

          2. Tổ chức Buổi giao lưu và trò chuyện về văn hóa đọc với chủ đề “Đọc sách để thành công”

          - Nội dung: Giao lưu và trò chuyện về văn hóa đọc với chủ đề: "Đọc sách để thành công”; truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào đọc sách đến toàn dân, học sinh, sinh viên

          - Thời gian: 01 Buổi; 8h00 sáng ngày 20/4/2023 (thứ Năm).

          - Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

          3. Hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Tổ chức Ngày Hội đọc sách và trao tặng sách cho thư viện các trường học

          3. 1. Hoạt động hưởng ứng:

          - Nội dung: Phát động phong trào đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; tổ chức các câu lạc bộ về sách, các hoạt động ngoại khóa về sách…; tổ chức phát động các phong trào, chương trình ủng hộ sách (sách truyện, sách tham khảo, sách giáo khoa...) hỗ trợ các cháu học sinh, tủ sách cho các xã, địa bàn khó khăn. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội...

          - Thời gian:

          + Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2023.

          + Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 01 tháng 5 năm 2023.

          3.2. Tổ chức Ngày Hội đọc sách và trao tặng sách cho Thư viện các trường học

          - Nội dung: Tại các trường được tặng sách tổ chức hoạt động Ngày Hội đọc sách, kết hợp với các hoạt động trưng bày sách, giao lưu, tìm hiểu tác giả, tác phẩm; Vẽ tranh theo chủ đề; Viết cảm nhận về ngày Hội sách...

          - Thời gian: Từ ngày 17 - 21/4/2023.

          - Địa điểm: Tại các trường học được lựa chọn ( dự kiến 03 trường).

Ban biên tập trang thông tin điện tử    

                

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop