phe-duyet-gia-dat-cu-the-va-gia-khoi-diem-de-dau-gia-quyen-su-dung-dat

Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Article

Ngày 03/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1) (đợt 2).

Vị trí thuộc một phần lô CQ21, khu trung tâm hành chính – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Diện tích và số thửa đất đấu giá là 11.102m2/39 thửa.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Xem Quyết định tại đây!

Xem Phụ lục kèm theo tại đây!

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop