phe-duyet-ket-qua-dau-gia-quyen-su-dung-dat-dot-2

Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2)

Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2)

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Giai đoạn 1) (lần 01, năm 2019), chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Các cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất có tên tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum để hướng dẫn thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi để lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân trúng đấu giá theo quy định.

Xem Quyết định tại đây!

Xem Phục lục kèm theo Quyết định tại đây!

BBT

Top page Desktop