phe-duyet-phuong-an-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 08/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 306/QĐ-UBND phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2), Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1).

Vị trí thuộc một phần lô CQ21, khu trung tâm hành chính – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Diện tích và số thửa đất đấu giá là 11.102m2/39 thửa.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Từ quý II, năm 2019.

Xem Quyết định tại đây!

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop