tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-trong-kkt-kcn

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong KKT, KCN

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong KKT, KCN

Article

Thực hiện công tác quản lý môi trường trên địa bàn KKT, các KCN, CCN được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Văn bản số 342/BQLKKT-TNMT về đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở SXKD trong  KCN Hòa Bình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các chủ SXKD thực hiện đúng, đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; khi có sự thay đổi về quy mô, công suất, thiết kế dẫn đến sự thay đổi các tác động môi trường theo chiều hướng xấu đi, đề nghị các cơ sở liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chức năng để đăng ký bổ sung các thủ tục liên quan đến môi trường theo quy định; Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, hệ thống giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến các cơ sở xung quanh và nhân dân quanh vùng; Thực hiện quan trắc các thành phần môi trường định kỳ theo cam kết trong bản cam kết; quản lý và xử lý, lưu giữ CTR công nghiệp, chất thải nguy hại; Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực cơ sở, chăm sóc, trồng mới cây xanh xung quanh theo đúng cam kết.

Nghiêm túc thực hiện tiến hành đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm thuận tiện cho việc quan trắc lấy mẫu và đo lưu lượng nước thải tại đầu ra của công trình xử lý nước thải sơ bộ của doanh nghiệp.Đối với các cơ sở mà Ban quản lý đã có văn bản yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau kiểm tra, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại các văn bản yêu cầu và báo cáo kết quả thực hiện về  Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để theo dõi, giám sát./.

                                                                             Phòng Quản lý TNMT

Top page Desktop