thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-giap-thin-tu-ngay-8-1422024-nghi-le-quoc-khanh-tu-ngay-318-den-392024

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 8-14/2/2024; nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 đến 3/9/2024

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 8-14/2/2024; nghỉ Lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 đến 3/9/2024

Article

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8662/VPCP-KGVX, ngày 03/11/2023 gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, theo đó, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4594/LĐTBXH-ATLĐ ngày 27/10/2023 về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản trên về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 03/9/2024.

- Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Nguyễn Thanh Dao - Văn phòng

Top page Desktop