Post

Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong KCN, KKT

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai sót, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất, môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (gọi chung là nhà đầu tư) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp Hòa Bình và trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây d...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa giới thiệu vị trí đất cho Công ty TNHH MTV Chiến Thắng 1 (địa chỉ: Lô CX, KCN Hòa Bình, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), tại vị trí Lô E2, F1 và một phần đất trống đã đền bù, Khu công nghiệp Hòa Bình, TP. Kon Tum, với diện tích khoảng 12.000 m2 để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung.

Post

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 tại cơ quan,...

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Post

Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của B...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Post

Giao ước thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên

Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 Khôi thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông và Ban Quản lý các KCN tỉnh  Lâm Đồng đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2017.

Post

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại Ban Quả...

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Kon Tum và tiếp tục nâng cao sự hải lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với dịch vụ công do cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3246/UBND-TH ngày 27/02/2016 và Văn bản số 2989/UBND-TH ngày 05/12/2016; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị.
Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 08/02/2017, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại cơ quan, đơn vị. Kế hoạch đã xác định:
 

Post

Mục tiêu chất lượng năm 2017

Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

Post

Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu c...

Nhằm duy trì áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã được cấp Chứng nhận tại Quyết định số 2324/QĐ-TĐC ngày 30/12/2011 của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng công chức tại các phòng xử lý công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan; đổi mới phương pháo làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 03/01/2017

Ngày 03/01/2017 tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cải thiện môi trường đ...

Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Ngày 21/12/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BQLKKT về triển khai thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Post

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng (trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-BQLKKT về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Post

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 3149/UBND-HTĐT về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Post

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thuê đất trong KKT cửa khẩu quốc...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành văn bản 581, 582, 583, 584 gửi Công ty Cổ phần Công trình 6, Công ty Cty TNHH MTV KDXNK Hoàng Anh Gia Lai, Công ty TNHH MTV Mạnh Cương và Công ty TNHH MTV Mười Hiệp Phát về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thuê đất trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Cụm công nghiệp phải có đầy đủ hạ tầng bảo vệ môi trường

Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, bao gồm: hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn (nếu có) cần phải đáp ứng về xây dựng và quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp.

Post

Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn...

Để đảm bảo sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong việc quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ và theo đúng quy định; Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục hành chính sau khi được chấp thuận, giải quyết cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với xử lý, chấn chỉnh vi phạm theo quy định của pháp luật.

Post

Tự hào mảnh đất ngã ba biên

Mảnh đất cực bắc Tây Nguyên mang trong hành trang đi tới tương lai nét đẹp văn hóa độc đáo và truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của đồng bào các dân tộc anh em. Năm tháng đi qua, mỗi tên đất, tên làng, tên núi, tên sông gắn với từng số phận, cuộc đời luôn là những dấu son để lại. So với lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm của tỉnh Kon Tum, huyện Ngọc Hồi mới qua 25 dựng xây, song mảnh đất và con người nơi đây rất tin tưởng và kỳ vọng được góp phần điểm tô cho hình hài, vóc dáng vùng ngã ba biên đi lên trong xu hướng hội nhập.

Post

10 địa danh nổi tiếng nhất của du lịch Kon Tum

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đầy mê hoặc cùng nhiều điểm tham quan đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc, du lịch Kon Tum chắc chắn sẽ là một hành trình đem lại cho du khách nhiều cảm xúc.

Post

Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm về kết quả giám sá...

Thực hiện Thông báo số 271-TB/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04-5-2012 của Tỉnh ủy đối với Đảng ủy và đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ngày 15/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BQLKKT về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04-5-2012 của Tỉnh ủy.

Post

Công ty cổ phần Dương Minh Châu thực hiện dự án đầu tư xây dựng thư...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có thông báo giới thiệu lại địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty cổ phần Dương Minh Châu (Địa chỉ: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) tại các lô đất quy hoạch có ký hiệu DN14, TM6, TM5, TM7 thuộc Khu III - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích: 50.914 m2.

Post

Phương án kêu gọi đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ cửa k...

I. Thông tin chung khu vực dự án.

1. Vị trí địa lý:

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện tích tự nhiên 70.438 ha, bao gồm các xã: Bờ Y, Đăk Xú, thị trấn Plei Kần, xã Sa Loong, Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Có vị trí địa lý như sau:

Post

Cung cấp hồ sơ đối với Dự án đầu tư Chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 20/10/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 514/BQLKKT-QHXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thiên Phát (gọi tắt là Công ty Hoàng Thiên Phát) về việc cung cấp hồ sơ đối với Dự án đầu tư Chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Nội dung văn bản có ghi:

Top page Desktop