Post

Công ty cổ phần Dương Minh Châu thực hiện dự án đầu tư xây dựng thư...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa có thông báo giới thiệu lại địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho Công ty cổ phần Dương Minh Châu (Địa chỉ: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) tại các lô đất quy hoạch có ký hiệu DN14, TM6, TM5, TM7 thuộc Khu III - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích: 50.914 m2.

Post

Phương án kêu gọi đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ cửa k...

I. Thông tin chung khu vực dự án.

1. Vị trí địa lý:

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện tích tự nhiên 70.438 ha, bao gồm các xã: Bờ Y, Đăk Xú, thị trấn Plei Kần, xã Sa Loong, Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Có vị trí địa lý như sau:

Post

Cung cấp hồ sơ đối với Dự án đầu tư Chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 20/10/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 514/BQLKKT-QHXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thiên Phát (gọi tắt là Công ty Hoàng Thiên Phát) về việc cung cấp hồ sơ đối với Dự án đầu tư Chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Nội dung văn bản có ghi:

Post

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Qúy IV năm 2016

Căn cứ Văn bản số 687/STP-PBGDPL, ngày 04/10/2016 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV/2016. Ngày 07/10/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành Văn bản số 492/BQLKKT-VP hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2016:

Post

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi...

Thực hiện Kế hoạch số 2329/KH-UBND, ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Ngày 05/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-BQLKKT ngày 05/10/2016 về hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2016. Nội dung kế hoạch:

Post

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh v...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2229/UBND-KT ngày 16/9/2016 về việc thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Ngày 29/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Post

Cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho doan...

Ngày 26/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Nhà máy sản xuất chai nhựa và nước uống không cồn có địa chỉ tại KCN Hòa Bình, TP.Kon Tum do doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc lập đã được đăng ký tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 19/9/2016

Ngày 19/9/2016 tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại Khu kinh tế cửa ...

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng và các cấp chính quyền địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đảm bảo quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, góp phần xây dựng bộ mặt khu vực cửa khẩu ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Post

Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quyết định số 150/QĐ-BQLKKT ngày 12/9/2016 về phê duyệt Hồ sơ mời thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Theo quyết định:

Post

Ban hành Quy định tạm thời về Quản lý hoạt động trong khu công nghi...

Nhằm quy định những nội dung cần thiết để phục vụ quản lý và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-BQLKKT ngày 30/8/2016 về  Quy định tạm thời về Quản lý hoạt động trong khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Post

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của C...

Nhằm Đẩy mạnh phân cấp cho đơn vị, tăng tính chủ động, nâng cao năng lực quản lý điều hành, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các ngành, lĩnh vực được phân công. Ngày 24/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-BQLKKT về  triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước, đối với các lĩnh vực cần tập trung phân cấp QLNN trong giai đoạn 2016-2020.

Post

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án của Cty TNHH Đổi Mới tại Khu k...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quyết định số 142/QĐ- BQLKKT chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Khai thác đá lộ thiên thôn Nông Nhầy 2 – xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Đổi Mới. Lý do chấm dứt hoạt động:  Căn cứ theo điểm đ, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014 và điểm c, khoản 2, Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Post

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2016

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và các kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, của cơ quan.

Post

Thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001...

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động  của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Ngày 01/8/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKKT về thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 và kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Post

Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào – Campuchia: Điểm du lịch tiềm năng

Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được khởi công ngày 29/11/2007, khánh thành ngày 18/01/2008 và được ký tại Hiệp ước xác định giao điểm đường biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 26/8/2008 tại Hà Nội. Đây là một minh chứng về sự hoà bình và tình hữu nghị anh em của 3 nước Đông Dương. 

Post

Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

1. Giới thiệu

Là một cụm công nghiệp tập trung, đa ngành được hình thành nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngòai tỉnh đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương. Các ngành công nghiệp được định hướng phát triển đầu tư vào cụm công nghiệp: chế biến nông lâm sản, thực phẩm; cơ khí nhỏ và TTCN; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lâm sản và các nhóm ngành thích hợp khác.

Post

Du lịch ngã ba biên giới Ngọc Hồi

Nằm ở trung tâm tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, ngã ba biên giới, Ngọc Hồi có vị trí quan trọng trong bản đồ phát triển du lịch của tỉnh Kon Tum và khu vực Tây Nguyên. Gắn với yêu cầu phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh này là nỗ lực cần được tăng cường.

Post

Triển khai thi công xây dựng tuyến đường đi vào khu công nghiệp Hòa...

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức khởi công xây dựng công trình: Đường vào Khu công nghiệp, thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn I, tỉnh Kon Tum.

Post

Cấp Giất chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án xây dựng khách sạn và ...

Ngày 28/6/2016 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án: Đầu tư xây dựng khách sạn và các công trình phụ trợ tại Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (vị trí Lô TM20 và Lô CD5, CD6, Khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y)do Công ty cổ phần Đăk Ri Peng làm chủ đầu tư.

Top page Desktop