thu-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cua-khau-quoc-te-bo-y-den-thang-11-nam-2021-da-dat-va-vuot-ke-hoach-chi-tieu-duoc-giao

Thu Ngân sách nhà nước tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến tháng 11 năm 2021 đã đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Thu Ngân sách nhà nước tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến tháng 11 năm 2021 đã đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Article

Trong năm 2021, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều tỉnh thành trên cả nước phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bên cạnh đó Chính phủ nước bạn Lào tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đối với các hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông để kiểm soát tình hình lây lan của dịch bệnh COVID-19. Những tác động nêu trên đã có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Tuy nhiên, các ngành chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn, vừa tham gia tích cực trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo tổ chức triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh thông suốt, thuận lợi không để hàng hóa ách tắc tại cửa khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động qua lại cửa khẩu.

Nhờ đó kết quả thu ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng11 năm 2021 của các ngành chức năng tại cửa khẩu đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Cụ thể như tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước của Chi cục Hải quan cửa khẩu trong năm đạt 258,7 tỷ đồng, tăng 33,8 tỷ đồng tương đương tăng 15,04% so với cùng kỳ (224,8 tỷ đồng), đạt 100,72% so với chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2021 là 256,8 tỷ đồng (Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 của Tổng cục Hải quan); Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thu ngân sách nhà nước đạt 16,7 tỷ đồng, tăng 8,2 tỷ đồng tương đương tăng 97,61 % so với cùng kỳ (8,5 tỷ đồng), đạt 278,3 % so với kế hoạch thu NSNN năm 2021 là 6 tỷ đồng (Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum);

Ngoài ra thu ngân nhà nước của các ngành kiểm dịch đều tăng so với cùng kỳ 2020, như Kiểm dịch Thực vật tăng 67,3% tương ứng tăng 176 triệu đồng, Kiểm dịch Y tế tăng 15,39 % tương ứng tăng 304,5 triệu đồng.

Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng như: năng lượng điện, sản phẩm nông nghiệp, gỗ nguyên liệu, lợn thịt... Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là vật tư, phân bón, sắt thép,năng lượng điện, hàng bách hóa, cây giống, sản phẩm gỗ, máy móc...

Nhìn chung trong năm 2021 do tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chính sách tiếp tục hạn chế hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông của Chính phủ Lào nên việc đi lại của người lao động, hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y gặp nhiều khó khăn dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của các tổ chức, cá nhân bị giảm sút. Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và ngành chủ quản, các ngành tại cửa khẩu đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu giúp cho hoạt động thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tô Cao Sơn - Văn phòng Ban quản lý cửa khẩu.

Top page Desktop