title

Tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Article

Ngày 08/6/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo đó, Tổ hỗ trợ đầu tư có 09 thành viên do ông Ông Lưu Đình Cầu – Chánh Văn phòng làm Tổ trưởng. Tổ hỗ trợ đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp các thông tin về đầu tư; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư; cơ chế và các ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Hướng dẫn, hỗ trợ và giúp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Phối hợp với nhà đầu tư liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục có liên quan cho nhà đầu tư; Phối hợp các đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các đề nghị của nhà đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giao.

Thông tin về Tổ hỗ trợ đầu tư:

1. Ông Lưu Đình Cầu – Chánh Văn phòng Ban quản lý KKT: Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Thanh Đoan – Phó Trưởng phòng quản lý TNMT: Tổ viên;

3. Ông Huỳnh Công Ân –  Phó Trưởng phòng quản lý QHXD: Tổ viên;

4. Ông Lê Văn Quyền – Phó Trưởng phòng quản lý đầu tư: Tổ viên;

5. Ông Vi Văn Đàm – Chuyên viên phòng KHTH: Tổ viên;

6. Ông Phạm Văn Hải – Chuyên viên phòng quản lý TNMT: Tổ viên;

7. Ông Tô Văn Thung - Chuyên viên Văn phòng: Thành viên;

8. Ông Hồ Tấn Cường - Công chức phòng quản lý TNMT: Thành viên;

9. Ông Bành Đức Hải – Công chức phòng Quản lý đầu tư: Tổ viên;

Liên hệ: Ông Lưu Đình Cầu – Tổ trưởng

Điện thoại di động: 0905.446.499.

Email: ldinhcau@gmail.com.

Từ khóa:

Top page Desktop