trien-khai-cong-tac-cua-nganh-ngan-hang-tinh-kon-tum-tren-dia-ban-huyen-ngoc-hoi-nam-2024

Triển khai công tác của ngành Ngân hàng tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2024

Triển khai công tác của ngành Ngân hàng tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2024

Article

Ngày 27/5/2024, tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tổ chức Chương trình công tác của ngành Ngân hàng tỉnh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng và ngành ngân hàng trong công tác phòng, chống tiền giả, công tác thu đổi ngoại tệ, quản lý ngoại hối.

Tham dự Chương trình có ông Hoàng Minh Tân, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum, đại diện các phòng ban của NHNN chi nhánh tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ngọc Hồi, Ngân hàng TMCP Ngoại thương PGD huyện Ngọc Hồi; Các ngành chức năng tại cửa khẩu có đại diện Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng cửa khẩu, Chi Cục Hải quan cửa khẩu, Đại lý đổi ngoại tệ tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thông qua buổi làm việc các bên đã trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, đề xuất các nội dung có liên quan công tác thu đổi ngoại tệ, quản lý ngoại hối và đấu tranh phòng, chống các hoạt động tội phạm về tiền giả tại huyện Ngọc Hồi và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngành ngân hàng đã hướng dẫn, giới thiệu và phân phối tài liệu cho các đơn vị tại cửa khẩu về đặc điểm bảo an tiền Việt Nam, tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” để niêm yết và phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Ban Quản lý Cửa khẩu và các ngành chức năng, Đại lý đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới cửa khẩu phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa và tiêu thụ tiền giả.

Đại diện NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum đã thông tin, tuyên truyền một số nội dung mới của các văn bản pháp luật về công tác thu đổi ngoại tệ, phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, qua đó đề nghị tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và ngành ngân hàng trong công tác phòng chống tiền giả, công tác thu đổi ngoại tệ, quản lý ngoại hối tại địa bàn huyện biên giới Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum.

Tô Cao Sơn, BQL Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Top page Desktop