trien-khai-cong-tac-phoi-hop-quan-ly-su-dung-dat-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Triển khai công tác phối hợp quản lý sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Triển khai công tác phối hợp quản lý sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa có văn bản số 133/BQLKKT-XDTNMT ngày 06/3/2019 gửi Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về đưa vào sử dụng các khu đất trống, các công trình công cộng bỏ hoang tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thống nhất bằng văn bản để Ban quản lý Khu kinh tế có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao các khu đất trống, các công trình công cộng bỏ hoang, không có cơ quan quản lý hoặc không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả với diện tích khoảng 7000m2 tại khu III - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) để Ban quản lý khu kinh tế để tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm sớm đưa đất, công trình vào sử dụng và tạo nguồn thu cho ngân sách.

(Trụ sở cũ của UBND xã Pờ Y)

(Nhà thủy lợi cũ)

(Điểm bưu điện văn hóa xã cũ)

Xem văn bản tại đây!

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop