trien-khai-thuc-hien-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018

Triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Article

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH- BCĐ Ngày 11/4/2018 của Ban chỉ đạo Tổ chức và điều hành tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 18/4, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Văn bản triển khai đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn KKT, KCN, CCN về hưởng ứng Tháng hành động về AT- VSLĐ năm 2018. Theo đó:

Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018.

Chủ đề phát động: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các Doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, phổ biến tuyên truyền để thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về  AT-VSLĐ năm 2018 đảm bảo phù hợp, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Các doanh nghiệp tự  tổ chức kiểm tra công tác AT-VSLĐ và điều kiện làm việc của người lao động, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời động viên khen thưởng  những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, phê bình những tập thể, cá nhân không thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản.

4. Chuẩn bị tốt nội dung để làm việc với đoàn kiểm tra AT-VSLĐ khi kiểm tra, khảo sát tại đơn vị: Chi nhánh Công ty CP May nhà bè - Xí nghiệp May Kon Tum và CN Công ty CP tinh bột sắn Phú Yên- Nhà máy tinh bột sắn Kon Tum (theo Kế hoạch số 77/KH- BCĐ ngày 11/4/2018 Tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 của Ban chỉ đạo Tổ chức và điều hành tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động  tỉnh Kon Tum).

5. Từ ngày 25/4/2018 tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ tại đơn vị, nội dung tuyên truyền như sau:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018. 

+ Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

+ An toàn lao động để trở về bên gia đình.

+ Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

+ Nghĩ về an toàn và làm việc an toàn. 

+ Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình và đồng nghiệp.

+ Cải thiện điều kiện làm việc vì sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động.

+ Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động.

Xem văn bản tại đây!

Văn phòng

 

Từ khóa:

Top page Desktop