xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-doi-voi-cac-cssx-tai-kcn-hoa-binh-va-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả, thực hiện tốt việc xử lý, quản lý lượng nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các CSSX trong KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Văn bản số 63/BQLKKT-TNMT ngày 22/02/2017 yêu cầu các CSSX có phát sinh nước thải công nghiệp nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các CSSX tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y:
- Tiến hành đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của dự án/ cơ sở nhằm đảm bảo xử lý nước thải công nghiệp đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp hoặc các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng đối với nước thải công nghiệp của một số ngành đặc thù trước khi thải ra môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Đồng thời thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ theo quy định.
- Đối với các cơ sở sản xuất gồm: Nhà máy chế biến mũ cao su Vạn Phát (địa chỉ: thôn 5 TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) thuộc Công ty TNHH Vạn Lợi; Nhà máy tinh bột sắn Focosev Kon Tum (địa chỉ: thôn Nông Nhày 2, xã Đak Nông, huyện Ngọc Hồi) thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần TBS Focosev; Công ty 732 (địa chỉ: thôn Tân Bình, xã Đak Kan, huyện Ngọc Hồi) thuộc Tổng công ty 15; Nhà máy chế biến mũ cao su Thuận Lợi (địa chỉ: thôn 5, TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) thuộc Công ty TNHH MTV Thuận Lợi phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2017.
2. Đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình: Nghiêm túc thực hiện việc đấu nối với nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Bình (trừ các cơ sở sản xuất được UBND tỉnh cho phép miễn trừ đấu nối); Trước khi đấu nối phải tiến hành thu gom và có hệ thống xử lý nước thải cục bộ bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả vào điểm đấu nối và theo các quy định về đấu nối và thỏa thuận đấu nối với Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng KKT.

Văn phòng (tổng hợp)
 

Từ khóa:

Top page Desktop