Post

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an...

Thực hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 15/11/2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 3779/VP-HTKT thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Post

Đề nghị điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) ra ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho chủ trương điều chỉnh đưa Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Post

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm hành chính

Ngày 23/9, Ban quản lý khu kinh tế ban hành quyết định số 124/QĐ-BQLKKT điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính, tỷ lệ 1/500 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đăk La, huyện ...

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất để hình thành CCN chuyên sản xuất chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng và một số ngành nghề khác.
Để phát huy hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách từ việc cho thuê lại đất, giải quyết nhu cầu thuê lại đất của các doanh nghiệp tại khu vực Thành phố Kon Tum và các khu vực lân cận, trong khi Khu công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 2 và Khu công nghiệp Sao Mai chưa được đầu tư.

 

Post

Điều chỉnh mật độ xây dựng tại Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà...

UBND tỉnh Kon Tum vừa quyết định điều chỉnh mật độ xây dựng một số lô đất thuộc CCN Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Theo đó, một số lô đất có ký hiệu A, P, T1, T2, T3 được điều chỉnh mật độ xây dựng từ 30% lên 50% nhằm tăng tỷ trọng đất sản xuất công nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng đất, không làm ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường Cụm công nghiệp. (Tầng cao trung bình giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt, hệ số sử dụng đất được điều chỉnh tương ứng).

Post

Thông báo công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) phư...

Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 05 tháng 10 năm 2016,  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Thông báo số 81/TB-BQLKKT về công bố quy hoạch chi tiết KCN Hoà Bình (giai đoạn 2) phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Theo đó:

Post

Phê duyệt QHCT Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê duyệt QHCT khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích 70 ha.

Top page Desktop