Post

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam không qu...

Dù thời cuộc có nhiều biến động và thế giới có nhiều đổi thay, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành và làm hết sức mình để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời không ngừng củng cố và nâng cao sức mạnh, vị thế, uy tín của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Vì thế, mọi sự xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc đều không có giá trị và bị thực tiễn bác bỏ.

Post

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang t...

Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực sự đã “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” và “thu được nhiều kết quả quan trọng”, “không phải như một số ý kiến cho rằng, nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, làm “chậm” sự phát triển đất nước. 

Post

Lấy ý kiến góp ý Phương án giá cho thuê sử dụng hạ tầng Khu công ng...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 1258/TB-VP, ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1; quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học và công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023.

Post

Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp lu...

Ngày 19/10/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 75/KH-BQLKKT về Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật  về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Top page Desktop