Post

Lấy ý kiến thẩm định dự án Kho chứa hàng Kon Tum

Ngày 08/10/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án “Kho chứa hàng Kon Tum” của Công ty Cổ phần thiết bị điện E- BRIGHT tại Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 13/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có quy định về Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Một số chính sách có hiệu lực từ 1/7

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Không thu học phí học sinh tiểu học… là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7.

Post

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Từ ngày 1.7.2020, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; bảo đảm tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức ...

Thực hiện Văn bản số 1060/SNV-CCVC ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020 (lĩnh vực tổ chức-cán bộ), Ngày 12/6/2020, Ban Quản lý khu kinh tế có báo cáo số 160/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng lĩnh vực tổ chức cán bộ, nội dung như sau:

Post

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Văn bản số 362/TTr-P4, ngày 29/5/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 11/6/2020 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có báo cáo số 158/BC-BQLKKT về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nội dung như sau:

Post

Trả lời đơn kiến nghị công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị của 17 hộ dân tại thôn 2 xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum liên quan đến công tác quy hoạch và bồi thường GPMB Khu công nghiệp Sao Mai: “Nới rộng ranh giới chiều dài, tính từ mốc lộ giới lên hơn 200m để chúng tôi có quỹ đất làm cơ sở sản xuất chăn nuôi, ổn định đời sống”. Sau khi nghiên cứu, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

- Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.

Post

Kế hoạch về việc thực hiện đề án "tuyên truyền, phổ biến trong cán ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 33/KH-BQLKKT ngày 17/4/2020 về về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020, nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 901/KH-UBND, ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Post

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

Quy định mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng; ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; tiêu chí kinh tế trang trại;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Post

Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020 trên địa bàn tỉnh và công văn số 267/STP-PBGDPL ngày 30/3/2020 của sở Tư pháp về cung cấp Bộ Tài liệu phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Post

Triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân

Ngày  13 tháng 3 năm 2020, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona ban hành văn bản 779/HD-BCĐ triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NCOVI.

Theo đó Ban chỉ đạo đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương một số nội dung, cụ thể:

Post

Phối hợp giải quyết Đơn kiến nghị của công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn kiến nghị giải quyết tháo dỡ công trình xây dựng trên đất đã bị thu hồi ngày 10 tháng 01 năm 2020 của bà Phùng Thị Bình, thường trú tại thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét nội dung Đơn kiến nghị, Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Trả lời đơn kiến nghị của công dân

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn của Bà Phùng Thị Mai, địa chỉ thường trú: thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nội dung Đơn: Đề nghị đền bù do có đường điện đi qua nhà từ năm 2003 hoặc cam kết chịu trách nhiệm nếu có sự cố về điện xảy ra.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan và đối chiếu với các quy định hiện hành, Ban quản lý Khu kinh tế trả lời như sau:

Top page Desktop