ban-quan-ly-khu-kinh-te-quyet-dinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Ban Quản lý Khu kinh tế Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Ngày 06/8/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 134 /QĐ - BQLKKT về Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm và Dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo quy định tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, Dự án nêu trên thuộc hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự án có mục tiêu là xây dựng mới khu trưng bày giới thiệu sản phẩm ­và dịch vụ nhằm đáp ứng việc quảng bá giới thiệu sản phẩm ­trong và ngoài nước và dịch vụ của nhà đầu tư tại Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho nhà đầu tư và nộp ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội kết hợp bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Dự án có diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng 16.341 m2.  Quy mô kiến trúc xây dựng gồm khu trưng bày 9.834 m2,  khu Dịch vụ diện tích 6.507 m2 . Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là trưng bày giới thiệu sản phẩm ­đặc trưng của tỉnh Kon Tum và lân cận về bảo tồn gen, giống, dược liệu, các sản phẩm đặc thù văn hóa Tây nguyên, sản phẩm của các doanh nghiệp để thu hút du lịch, xúc tiến thương mại với Lào, Thái Lan và giới thiệu sản phẩm, phụ tùng, phụ kiện phục vụ dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy. Tổng vốn đầu tư  9,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Hoàng Văn Kiều - Phòng QLĐT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop