ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-quyet-dinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-dong-thoi-chap-thuan-nha-dau-tu-du-an-tai-khu-cn-hoa-binh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại Khu CN Hòa Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại Khu CN Hòa Bình

Article

Ngày 29  tháng 7 năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 132 /QĐ – BQLKKT về Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, dự án: Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Mộc Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mộc Nguyên.

Dự án có diện tích đất 3.411m2; Công suất thiết kế 5.000 tấn sản phẩm/năm; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp viên nén năng lượng; Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến 3.411 m2, với các hạng mục chủ yếu như nhà xưởng, nhà làm việc, nhà nghỉ nhân viên, nhà vệ sinh; sân bãi tập kết, kho chứa nguyên liệu; Đường nội bộ và hệ thống xây xanh; Hệ thống cấp thoát nước, khu phụ trợ. Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trên đất có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về đất đai khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án 2,5 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án: 36 năm 3 tháng, kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư (Theo thời hạn sử dụng đất đến tháng 11/2057).

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô D3, Khu công nghiệp Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Tiến độ thực hiện dự án:  Quý III/2021 xây dựng cơ bản; Quý IV/2021 đưa công trình vào hoạt động.

 Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan; Nhà đầu tư đối chiếu với quy định tại mục I, Phụ lục II kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ để xác định đối tượng lập hồ sơ môi trường; thực hiện các thủ tục về xây dựng công trình theo quy định trước khi triển khai dự án đầu tư; Dự án chậm tiến độ so với tiến độ đăng ký đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên và Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư; thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 của Luật Đầu tư; có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư năm 2020. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mộc Nguyên có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng tiến độ và các nội dung đã cam kết.

Hoàng Văn Kiều - Phòng QLĐT

 

Top page Desktop