ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-thong-nhat-gioi-thieu-cong-ty-cp-hoang-anh-gia-lai-nghien-cuu-lap-thu-tuc-dau-tu-02-du-an-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Thống nhất giới thiệu Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư 02 dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Thống nhất giới thiệu Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư 02 dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Ngày 14/6/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 498/BQLKKT-QLĐT về việc phúc đáp Văn bản số 39/CVHAGL ngày 21/5/2021 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Căn cứ kết quả làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum và Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 07/6/2021. Sau khi đi khảo sát thực tế hiện trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và kết quả buổi làm việc giữa Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 10/6/2021, Ban quản lý Khu kinh tế thống nhất giới thiệu cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư cho 02 dự án:

1. Dự án Điện sinh khối: Vị trí tại Khu công nghiệp Bờ Y, giai đoạn 1; Diện tích khoảng 30 ha.

2. Dự án Trồng rừng gỗ lớn: Vị trí theo Văn bản số 1093-CV/TU ngày 21/5/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương lập danh mục dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Diện tích  khoảng 2.000 ha.

 Ban quản lý Khu kinh tế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phân công cán bộ làm đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lập thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng để sớm triển khai thực hiện đầu tư, sớm đưa 02 dự án trên vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hồi nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI.  

Hoàng Văn Kiều - PHÒNG QLĐT

Top page Desktop