bao-dam-an-toan-trong-qua-trinh-thi-cong-cong-trinh-xay-dung

Bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình xây dựng

Bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình xây dựng

Article

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 499/BQLKKT-QHXD về đảm bảo quy trình kỹ thuật, ANTT, ATGT, ATLĐ, VSMT trong quá trình thi công Công trình Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Theo đó, để thi công công trình đảm bảo kỹ, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu Ban quản lý dự án khu vực Khu KTCK quốc tế Bờ Y, các phòng chuyên môn và các đơn vị: thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực cửa khẩu được quy định tại Điều 7, Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

2. Thực hiện việc cư trú ở khu vực biên giới đất liền theo đúng Điều 5 Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.Tuyệt đối không để cán bộ, công nhân xâm nhập qua đường biên giới với Lào.

3. Ban QLDA KV và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế; hồ sơ pháp lý của Công trình để tổ chức thi công công trình đảm bảo đúng qui định. Trong đó, đặc biệt lưu ý thời điểm thi công, phạm vi thi công, nghiệm thu các công tác che khuất (đào hố móng, đóng cọc, cốt thép, ván khuôn,…), ghi chép nhật ký công trình đầy đủ, tuân thủ các biện pháp ATGT, ATLĐ, VSMT đã được phê duyệt theo Chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. Việc đào đất, đổ đất phải theo đúng quy định, không được tự ý đào đất ngoài phạm vi thiết kế, không được đổ đất sai nơi quy định làm ảnh hưởng đến dấu hiệu nhận biết khu vực biên giới. Ban QLDA KV, tư vấn giám sát, Chỉ huy trưởng Công trường, kỹ thuật công trình phải thường xuyên có mặt tại hiện trường.

4. Đơn vị thi công lắp đặt đầy đủ các biển báo về ATGT, ATLĐ, VSMT, thực hiện các biện pháp che chắn khi thi công, bố trí đầy đủ hệ thống che chắn như rào chắn, lưới đỡ... tránh để vật liệu rơi vãi làm ảnh hưởng đến người, phương tiện tham gia giao thông. Thường xuyên san gạt, vệ sinh mặt đường trong phạm vi thi công công trình. Đối với công nhân trên công trường cần nghiêm túc sử dụng trang thiết bị bảo hộ và tuân thủ quy định về an toàn theo quy định. Rà soát lại toàn bộ hệ thống thiết bị thi công, biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng hạng mục, bố trí người điều tiết giao thông qua phạm vi công trường liên tục trong suốt thời gian thi công.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop