quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu-cua-cong-ty-tnhh-mtv-tan-tan-phu-kon-tum-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 09/6/2022, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KẾT HỢP KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI của Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Mã số dự án 1473361632; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp, Chứng nhận lần đầu ngày 05/01/2015, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2019.

Lý do chấm dứt hoạt động: Thực hiện theo Kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo Phụ lục số 19 việc giám sát đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài Ngân sách);

Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Xem quyết định tại đây!

Top page Desktop