bo-ke-hoach-va-dau-tu-huong-dan-mot-so-noi-dung-ve-trien-khai-thuc-hien-du-an-dau-tu-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

Article

Ngày 18/4/2021, Tổ công tác đặc biệt của thủ tướng chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Xem chi tiết tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop