bo-sung-ho-so-du-an-dau-tu-nha-may-xu-ly-chat-thai-an-thien-kon-tum

Bổ sung hồ sơ dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum

Bổ sung hồ sơ dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện và đã ban hành Văn bản số 149/QLKKT-QLĐT gửi các cơ quan chức năng có liên quan lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư theo quy định.

Căn cứ vào ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký thực hiện dự án dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum.

Xem Văn bản tại đây!

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop