bql-khu-kinh-te-trao-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-du-an-nha-may-xu-ly-chat-thai-an-thien-ngoc-hoi

BQL Khu kinh tế: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi

BQL Khu kinh tế: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi

Article

Chiều ngày 17/6, Ban quản lý Khu kinh tế đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường An Thiện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế và lãnh đạo Công ty Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường An Thiện.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải có quy mô, công suất thiết kế khoảng 75 tấn rác thải/ngày đêm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tổng vốn đầu tư của dự án: 74.668.736.000 VNĐ

Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản: Đến hết Quý IV/ năm 2020. Hoàn thành đưa nhà máy vào hoạt động: Quý I/ năm 2021.

Theo Quyết định nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan.

N.H

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop