bqlkkt-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-du-an-dau-tu-tai-kcn-sao-mai-kon-tum

BQLKKT cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư tại KCN Sao Mai - Kon Tum

BQLKKT cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư tại KCN Sao Mai - Kon Tum

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty TNHH Chế Biến Nông Sản Sao Mai, với tổng số vốn đầu tư 80 tỷ đồng thực hiện dự án Nhà máy sơ chế và chế biến dược liệu trên diện tích 50.000 m2.

Dự án có thời gian hoạt động là 25 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Dự án bắt đầu triển khai đầu xây dựng từ quý III năm 2020 và dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV năm 2021. Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Dự án nhà máy sơ chế và chế biến dược liệu sẽ góp phần thực hiện chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Phù hợp với Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Nghị quyết số 09/2018/NQ/HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh, Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum. Góp phần đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Lào, Cam Pu Chia, góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân. Tạo việc làm cho người lao động tại địa phương; tăng thu nhập cho Công ty và đóng góp cho ngân sách Nhà nước. 

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop