ccn-hoan-tra-mat-bang-mot-so-lo-dat-tai-cum-cong-nghiep-dak-la

CCN: Hoàn trả mặt bằng một số lô đất tại Cụm công nghiệp Đăk La

CCN: Hoàn trả mặt bằng một số lô đất tại Cụm công nghiệp Đăk La

Article

Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 24/5/2016. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý nhà nước Cụm công nghiệp.

Hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đang kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt. Đến nay đã có 04 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp và đang triển khai các thủ tực để đầu tư xây dựng, dự kiến khởi công trong Quý I/2018.

Đối với các lô đất đã được đền bù, giải phóng mặt bằng và giao cho các doanh nghiệp thực hiện dự án trước đây nhưng nay do không thực hiện dự án đã được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý (Lô A1, A2, A3, A4: Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương (tỉnh đã có QĐ thu hồi); Lô A5: DNTN Quốc Cường chuyển nhượng tài sản cho Công ty cổ phần Tập đoàn thịnh Phát (tỉnh đã có QĐ thu hồi đất); Lô D1: Hợp tác xã Toàn Thắng (đã bồi thường lò gạch); Lô D3: Công ty cổ phần xây dựng 79 chuyển nhượng tài sản cho Công ty TNHH Hiền Nhân (đã bàn giao đất cho BQLKKT).

Ngày 14/11/2017, Ban quản lý Khu kinh tế đã có văn bản đề nghị UBND xã Đăk La, huyện Đăk Hà thông báo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có trồng cây công nghiệp, hoa màu, xây dựng công trình, vật kiến trúc, … trên các lô đất nói trên (nếu có), triển khai khai thác, thu hoạch, tháo dỡ, di dời ra khỏi phạm vi các lô đất nói trên trước ngày 30/11/2017 để các nhà đầu tư triển khai san lấp mặt bằng, thực hiện dự án.

Phòng QHXD                       

Từ khóa:

Top page Desktop