cham-dut-hieu-luc-cua-thong-bao-gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung

Chấm dứt hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Chấm dứt hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Article

Ngày 03/5, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 31/TB-BQLKKT về việc chấm dứt hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất than Biochar và chế biến sâu cà phê tại lô C4-2 thuộc Cụm công nghiệp Đăk La của Công ty TNHH một thành viên Kỳ Quang.

Lý do: Quá thời hạn theo quy định (30/4/2019) Chủ đầu tư chưa được cấp Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Xem Thông báo tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop