chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an-nha-may-san-xuat-van-lang-bot-keo-tai-kcn-sao-mai

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo tại KCN Sao Mai

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo tại KCN Sao Mai

Article

Ngày 13/01, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLKKT Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY tại một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai, Thành phố Kon Tum.

Dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo có quy mô, diện tích đất sử dụng: 15.136m2. Công suất thiết kế: 4.500m3/năm, công nghệ Trung Quốc và Việt Nam. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Ván lạng, bột keo

Vốn đầu tư của dự án: 12.000.000.000 đồng

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Từ tháng 07 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022.

Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư trong thời hạn 03 tháng  kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư năm 2020.

Phòng QLĐT

Top page Desktop