cong-bo-danh-sach-thuong-nhan-duoc-thuc-hien-hoat-dong-thuong-mai-bien-gioi-viet-nam-lao-qua-cua-khau-quoc-te-bo-y

Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 14/2/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tỉnh Kon Tum năm 2019.

Theo quyết định có 5 doanh nghiệp được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Tỉnh Kon Tum năm 2019. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/2/2019 đến ngày 31/12/2019, trong thời gian này các doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi về sở Công thương theo quy định.

Xem quyết định tại đây

                                                                                           BBT

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop