cung-cap-thong-tin-nhung-kho-khan-vuong-mac-cua-nha-dau-tu-doanh-nghiep-tai-kcn-kkt

Cung cấp thông tin những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại KCN, KKT

Cung cấp thông tin những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại KCN, KKT

Article

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doang nghiệp, để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Ngày 15/12, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 1218/BQLKKT-QLĐT đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các khu công nghiệp phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế, khu công nghiệp và gửi về Ban quản lý Khu kinh tế (số 186 đường U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), có thể gửi đồng thời qua nhóm zalo “NHÓM CÁC DN TRONG KCN, KKT”  trước ngày 31/12/2021 để tổng hợp.

QLĐT.

Top page Desktop