day-manh-dau-tu-ha-tang-cac-khu-cong-nghiep-tinh-kon-tum

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum

Article

Việc đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang được tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm. Năm 2019, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá để phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, nhóm lĩnh vực đột phá hàng đầu được xác định đó là: “Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; từ đó thu hút, đầu tư xây dựng các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, trung tâm thương mại và các cụm công nghiệp – đô thị - dịch vụ …”. Đẩy mạnh khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng độ thị, hạ tầng công nghiệp là một trong những giải pháp được chú trọng để khai thác có hiệu quả các nguồn lực của địa phương.

Về tình hình đầu tư các KCN trên địa bàn Kon Tum hiện nay:

KCN Hòa Bình với qui mô 59,22 ha đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp; KCN Hòa Bình giai đoạn 2  qui mô 70,78 ha đang được BQL KKT tỉnh Kon Tum lập thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật như Hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư vào các KCN.

Đối với KCN Sao Mai, qui mô 150 ha, đến nay khoảng 50% diện tích của KCN đã được bồi thường giải phóng mặt bằng; hiện nay, KCN này cũng đang được Tỉnh Kon Tum chỉ đạo khẩn trương đầu tư Hệ thống xử lý nước thải tập trung và Hệ thống giao thông nội bộ. Khu công nghiệp Sao Mai được quy hoạch phát triển gắn với phát triển dân cư, mở rộng không gian đô thị phía Nam thành phố Kon Tum. Việc xác định mô hình phát triển khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đúng với mục tiêu phát triển khu công nghiệp của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp, gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với quá trình đô thị hóa tại các địa phương.

(Lãnh đạo Ban quản lý ký kết văn bản cam kết đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc)

Ngoài các KCN trên, hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đang tiến hành lập Đề án bổ sung KCN sản xuất, chế biến dược liệu vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với những chủ trương và cơ chế nêu trên của tỉnh Kon Tum sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư có thể đến với Kon Tum.

Phòng KHTH

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop