day-nhanh-thuc-hien-dau-tu-du-an-kho-ngoai-quan-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Đẩy nhanh thực hiện đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Đẩy nhanh thực hiện đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành văn bản số 695/BQLKKT-QLĐT gửi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai về đẩy nhanh thực hiện đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (viết tắt là Công ty) được UBND tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh Kho ngoại quan (Kho nhập) tại văn bản số 2164/UBND-KTN ngày 18/9/2015 về việc đầu tư xây dựng dự án Kho ngoại quan tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0757383657 chứng nhận lần đầu ngày 25/ 11/2015; Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 14/3/2019 với tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án: Quý III năm 2019

- Tiến độ xây dựng cơ bản: từ Quý I năm 2020

- Hoàn thành đưa công trình vào sử dụng: Từ Quý IV năm 2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty không triển khai các thủ tục đầu tư: Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; Thủ tục thuê đất; Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; Cấp phép xây dựng; Môi trường; Phòng cháy chữa cháy (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã nhiều lần đôn đốc bằng văn bản).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 1225/UBND-KTTH ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị Công ty:

1. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng đúng theo tiến độ của dự án.

2. Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ mà không có lý do chính đáng. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thu hồi chủ trương đầu tư đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp; Giới thiệu đất cho nhà đầu tư khác thực hiện dự án theo quy hoạch, không đền bù cho Công ty theo nội dung cam kết tại Biên bản làm việc ngày 27/9/2018 giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Bờ Y.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop