day-nhanh-viec-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-tai-cum-cong-nghiep-dak-la

Đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La

Đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa có Văn bản số 346/BQLKKT-QHXD về đôn đốc Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông tươi, ngói, gốm và các sản phẩm trang trí cao cấp khác từ đất sét tại CCN Đăk La.

Theo văn bản, Công ty phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo của Dự án nói trên theo đúng quy định của pháp luật (đánh giá tác động môi trường, ký quỹ đầu tư, hợp đồng thuê đất, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm duyệt PCCC, …). Có gì khó khăn vướng mắc, Công ty liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn, giải quyết nhằm đảm bảo thực hiện Dự án đúng tiến độ đề ra.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop