don-doc-day-nhanh-tien-do-dau-tu-xay-dung-du-an-cua-nha-dau-tu-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án của nhà đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Ngày 20/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành văn bản số 1008/BQLKKT-QLĐT, văn bản số 1009/BQLKKT-QLĐT về đôn đốc đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ đầu tư đối với Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Lào của Công ty TNHH Nghĩa Lào và dự án đầu tư Chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Vương Bảo Ngọc.

Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị hai Công ty nói trên phối hợp thực hiện:

1. Đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm tiến độ dự án đầu tư đã cam kết và báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Ban quản lý khu kinh tế trước ngày 15/11/2021.
2. Trường hợp Công ty không hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa công trình vào hoạt động theo đúng cam kết, Ban quản lý khu kinh tế sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty ĐTPTHT

Top page Desktop