gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-tai-ccn-dak-la

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại CCN Đăk La

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại CCN Đăk La

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Thông báo giới giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Liên hiệp HTX nông công nghiệp xanh Kon Tum tại cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà.

Vị trí tại lô: T, D6, D7 thuộc Cụm công nghiệp Đăk La; Diện tích: Khoảng 55.212 m2. Mục đích xây dựng: Khu liên hiệp dịch vụ sản xuất dược liệu, chế biến nông sản (tại lô D6, D7) và Khu trưng bày - giới thiệu sản phẩm (tại lô T).

Trong quá trình triển khai dự án đầu tư nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ đề nghị Nhà đầu tư liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn, giải quyết.

Đến hết ngày 06/12/2018 nếu chủ đầu tư không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thông báo này hết hiệu lực và không còn giá trị.

Xem thông báo tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop