gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa giới thiệu vị trí đất và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty TNHH một thành viên Á Châu Tây Nguyên.

Theo đó, vị trí giới thiệu cho Công ty tại lô C4-2 thuộc Cụm công nghiệp Đăk La, với tổng diện tích: Khoảng 8.540  m2.

Mục đích xây dựng: Xưởng chế biến trái cây Kon Tum

Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu nhà đầu tư:

- Thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.

- Đảm bảo năng lực để thực hiện dự án.

- Hồ sơ thiết kế công trình phải phù hợp với các nội dung quy định của Thông báo này, được đơn vị tư vấn có chức năng lập, tư vấn thẩm tra và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Trước khi đầu tư xây dựng, đưa công trình vào sử dụng phải được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, phòng chống cháy nổ chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

- Những sai phạm về quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, thiết kế kỹ thuật, xử lý môi trường, phòng chống cháy nổ...phải tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Chủ đầu tư phải hoàn chỉnh Hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan gửi về Ban quản lý Khu kinh tế để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

- Trong quá trình triển khai dự án đầu tư nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ đề nghị Nhà đầu tư liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn, giải quyết.

- Đến hết ngày 18/01/2020 nếu chủ đầu tư không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thông báo này hết hiệu lực và không còn giá trị.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop