kcn-hoa-binh-don-doc-cac-doanh-nghiep-cham-dua-dat-vao-su-dung

KCN HÒA BÌNH: Đôn đốc các doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng

KCN HÒA BÌNH: Đôn đốc các doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị Cổ phần In và Bao bì Kon Tum đưa đất vào sử dụng đúng theo quy định tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Theo đó, Cổ phần In và Bao bì Kon Tum được thuê đất tại vị trí Lô C1- KCN Hòa Bình với diện tích:11.591 m2, mục đích sử dụng xây dựng nhà máy sản xuất in và bao bì. Thời hạn thuê là 50 năm, kể từ ngày 01/01/2008.

Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới sử dụng khoảng 1.500m2/11.591 m2 để xây dựng nhà xưởng sản xuất bao bì, hiện nay nhà xưởng này đã ngừng hoạt động từ tháng 02/2016. Diện tích đất trống chưa sử dụng còn khá nhiều, mật độ xây dựng còn rất thấp (tối đa là 50%).

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các nội dung theo biên bản làm việc trước đó, nếu quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng, sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem Văn bản tại đây!

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop