ket-qua-thuc-hien-giua-nhiem-ky-nghi-quyet-dai-hoi-xv-dang-bo-tinh

Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh

Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh

Article

Theo báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, gắn phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Đến nay, tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã có 56 dự án đầu tư, với tổng số vốn 1.491 tỷ đồng; tại  khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 1) có 29 dự án đầu tư với tổng vốn 478,952 tỷ đồng; tại cụm công nghiệp Đăk La có 02 dự án đầu tư với tổng vốn 93,5 tỷ đồng.

(Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y)

Các hoạt động XNK, XNC tăng mạnh trong những năm gần đây. Giai đoạn 2016 - 2017, giá trị kim ngạch XNK qua cửa khẩu đạt 344.560.622  USD Mỹ (năm 2017 đạt 188,116  triệu đô la Mỹ); hành khách xuất, nhập cảnh đạt hơn 542.804 lượt người (năm 2017 đạt: 219.539 lượt người); phương tiện XNC đạt 59.132 lượt (năm 2017 đạt 28.690 lượt); tổng thu ngân sách đạt 334.821,257 triệu đồng (năm 2017 đạt: 228.862,3 triệu đồng).

Văn phòng (tổng hợp)

Từ khóa:

Top page Desktop