khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-co-69-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có 69 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có 69 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư

Article

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hiện có 69 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận, theo dõi và quản lý, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.454,5 tỷ đồng, vốn thực hiện 581,3 tỷ đồng.

Trong đó, có 35 dự án đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 794,4 tỷ đồng, vốn thực hiện 409,2 tỷ đồng; 21 dự án đang triển khai, vốn đầu tư đăng ký 487,8 tỷ đồng, vốn thực hiện 66,3 tỷ đồng; 12 dự án tạm dừng hoạt động, 01 dự án hoàn thành nhưng chưa hoạt động.

Tổng số lao động sử dụng của các dự án đang hoạt động 1.255 người; doanh thu hoạt động năm 2020 đạt khoảng 1.224 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 44,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.183.000 đồng/tháng.

Trên địa bàn Khu kinh tế còn có 133 doanh nghiệp, hợp tác xã và khoảng 1.350 hộ kinh doanh hoạt động và một số dự án khác do sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, theo dõi và quản lý.

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y được phê duyệt với quy mô 70.438 ha; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được lập và phê duyệt, góp phần tạo điều kiện để thực hiện đầu tư phát triển Khu kinh tế.

Hạ tầng Khu kinh tế chủ yếu được đầu tư từ ngân sách Nhà nước và được bố trí cho các công trình thiết yếu như: Giao thông, điện, nước và khu kiểm soát cửa khẩu và đầu tư của doanh nghiệp. Cơ bản hệ thống hạ tầng bước đầu đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại và các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện, đến nay một số chỉ tiêu theo Quy hoạch không khả thi, các chỉ tiêu cơ bản không còn phù hợp với một số quy hoạch khác. Do đó, để thuận lợi trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng...tránh chồng chéo giữa các quy hoạch của địa phương và quy hoạch Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy mô Khu kinh tế giảm còn 16.000 ha để tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm.

Theo https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/38163/Khu-Kinh-te-Cua-khau-Quoc-te-Bo-Y-co-69-du-an-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu.html

BBT trang thông tin điện tử 

 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop