phuc-dap-van-ban-so-679hqglkt-nv-ngay-2562019-cua-cuc-hai-quan-gia-lai-kon-tum

Phúc đáp Văn bản số 679/HQGLKT-NV ngày 25/6/2019 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum

Phúc đáp Văn bản số 679/HQGLKT-NV ngày 25/6/2019 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum

Article

Ngày 05/7, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 434/BQLKKT-KHTH phúc đáp Văn bản số 679/HQGLKT-NV ngày 25/6/2019 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc phản ánh của doanh nghiệp qua Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019.

Xem văn bản tại đây!

Top page Desktop